ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ, ποιός περιμένεις να το κάνει αν όχι εσύ;

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

Ποιός φίλης;

Βρίζουμε ὄλοι τὸν φίλη, διότι αὐτός, ὡς …«ὑπουργός» φαίνεται νὰ …«ἀποφασίζῃ» γιὰ τὴν ἀπαιδεία τῆς χώρας.

Ὁ …«λαγός» Φίλης!!!

Ὁ ἀπτυχίωτος φίλης τῆς «αὐγῆς», ποὺ …«δὲν χρειάσθηκε πτυχίο», ἐφ΄ ὅσον ἦταν πλέον προσοδοφόρο τὸ νὰ ὑπηρετῇ ἀπ΄ εὐθείας τύπους σὰν τὸν Soros, ἀπὸ ἄλλα, πιὸ προπαγανδιστικὰ μέσα.
Ὁ φίλης τοῦ τΣΥΡΙΖΑ ποὺ πετάγεται ὡς …πορδὴ γιὰ τὰ πιὸ ἀσήμαντα, ποὺ γελοιοποιεῖ τὰ σημαντικὰ καὶ ποὺ μᾶς κάνει ὅλους μας νὰ ἀναρωτόμεθα γιὰ τὴν κατάντια τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους, βλέποντάς τον.

Ὁ φίλης ποὺ ἐνοχλεῖται ὅταν κάποιος ἀσχολεῖται μὲ τὰ κιλά του, ἀλλὰ ποὺ δὲν ἦταν σημαντικὸ νὰ σχολιάζῃ καὶ νὰ εἰρωνεύεται τὰ κιλὰ ἄλλων (φερομένων ὡς
) πολιτικῶν.
Ποιός φίλης;1

Ὁ φίλης ποὺ ἐπιβάλλει ἐπισκέψεις σὲ τζαμιὰ ἀλλὰ ἐνοχλεῖται ἀπὸ τοὺς έκκλησιασμοὺς.
Ὁ φίλης ποὺ δὲν θέλει τὴν ἐκκλησία, τὰ θρησκευτικά, τοὺς χριστιανούς, ἀλλὰ ποὺ τσακίζεται νὰ μᾶς φορτώσῃ τὸ τέμενος καὶ νὰ ἀναδείξῃ, ὡς ἰσοτίμους τοὺς ἰμάμηδες, μὲ κάθε εὐκαιρία ἐπαναλαμβάνοντας, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, πὼς οἱ Ἕλληνες εἶναι πολῖτες …τελευταίας κατηγορίας καὶ ποὺ οὐδέποτε ἀναφέρεται σὲ ἐβραίους.
Ὁ φίλης ποὺ θεωρεῖ ῥατσιστὲς τοὺς Ὡραιοκαστρίτες, ἀλλὰ ποὺ δὲν θεωρεῖ ῥατσιστὲς τὰ τζιχάντια, τὰ ὁποῖα «φυτεύει» ἐντέχνως μέσα στὶς κοινωνίες μας.
Ὁ φίλης ποὺ θεωρεῖ φασισμὸ τὸ νὰ θέλουμε ἑλληνικὴ παιδεία, ἀλλὰ ποὺ δὲν θεωρεῖ φασισμὸ τὴν φασιστικὴ κατάληψιν καὶ καταστροφὴ τῶν Πανεπιστημίων μας.
Ὀ φίλης ποὺ θεωρεῖ νεκρὴ γλῶσσα τὰ ἀρχαία ἑλληνικὰ καὶ ποὺ ἐὰν γινόταν θὰ καταργοῦσε, ἄμεσα, ἀκόμη καὶ τὰ νεοελληνικά μας.
Ὁ φίλης ποὺ μισεῖ τὴν ἀριστεία, ἀλλὰ ποὺ δὲν ἐνοχλεῖται μὲ τὸ νὰ πηγαίνουν τὰ παιδιὰ τῶν (φερομένων ὡς) συγκυβερνώντων του σὲ ἀκριβὰ καὶ εἰδικὰ σχολεῖα.
Ὁ φίλης ποὺ δὲν ἀναγνωρίζει τὴν γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Ἀρμενίων, ἀλλὰ ποὺ ἐὰν τολμήσουμε νὰ ἀμφισβητήσουμε κάποιους ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς τοῦ γνωστοῦ μας …«ὁλοκαυτώματος», θὰ μᾶς χώσῃ τρία μέτρα κάτω ἀπὸ τὸ χῶμα ὡς ἀντισημίτες.Τὴν ὥρα ποὺ ὁ ἀπτυχίωτος φίλης ἀμφισβητεῖ τὴν γενοκτονία…


Ὁ φίλης ποὺ δὲν διστάζει νὰ ὑπογράφῃ 99ετῆ μνημόνια, ἀλλὰ μᾶς κουνᾶ τὸ δάκτυλο ἐὰν διαμαρτυρηθοῦμε γιὰ τὰ αὐτονόητα.
Ὁ φίλης ντέ, ποὺ δὲν θέλει σύνορα, Μεγάλους Ἀλεξάνδρους, Ἔπη Ἀλβανικά, Περσικοὺς πολέμους, Ἐθνικὸ φρόνημα καὶ Πατριωτικὲς συνειδήσεις, ἐφ΄ ὅσον ἔως ἐκεῖ ποὺ ἀντιλαμβάνεται, αὐτὰ δὲν χωροῦν…
…καὶ δὲν ἀναρωτόμεθα γιὰ τὸ ἐὰν ὁ φίλης εἶναι ἔνα …τίποτα, ποὺ παραμένει βιτρίνα καὶ ποὺ γιὰ νὰ μὴν φαίνεται ἡ πραγματικὴ ὁμὰς ποὺ ἀποφασίζει γιὰ τὰ θέματα τῆς ἀπαιδείας μας,  ὑπάρχει κι αὐτός, χάριν …φαίνεσθαι!!!
Κάτι σὰν …ἀφίσσα, θὰ λέγαμε, ἀνάλογη αὐτοῦ τοῦ σκηνικοῦ, γιὰ νὰ μὴν …κουράζονται οἱ πραγματικοὶ ἐμπνευστὲς τῶν εἰς βάρος μας ἐγκλημάτων:Χαιρετώντας μὲ σεβασμὸ τὶς …φωτογραφίες!!!

«…Κι ἐρχόμαστε στὸν Φίλη. Τὸν Φίλη ποὺ μᾶς πέταξε μία κοτσάνα γιὰ νὰ μᾶς ἀπασχολήσῃ, τὴν ὥρα ποὺ ἀκόμη μία μαχαιριὰ μᾶς ἔχωνε ἡ κυβέρνησίς του πισώπλατα… Αὐτὸν τὸν Φίλη…
Ποιόν καλλίτερο σύμβουλο θά μποροῦσε νά ἐπιλέξῃ ὁ ἀπτυχίωτος Φίλης ἀπό τόν Λιάκο, πού στηρίχθηκε ἀπό τόν Μπαμπινιώτη καί τό ΕΛΙΑΜΕΠ γιά νά ὑπάρχῃ καί πού σύσσωμο τό ΕΚΠΑ παρανόμησε καί παρανομεῖ μή ἐφαρμόζωντας δικαστικές ἀποφάσεις;;
Ποῦ ἡ μεγαλυτέρα ἀπόδειξις τῶν σχέσεων τῆς συμμορίας πού μᾶς «κυβερνοῦν» (διαχρονικῶς ὅμως) ἀπό αὐτόν τόν παρανόμως διορισθέντα καθηγητή, πού τώρα μᾶς προέκυψε καί …σύμβουλος;
Πῶς θά ἀποδείξουν, γιά ἀκόμη μίαν φορά, ὅτι καί μᾶς ξεσκίζουν καί μᾶς στέλνουν τόν λογαριασμό τοῦ ξεσκίσματος;…»


Λιάκος, ΕΛΙΑΜΕΠ, Μπαμπινιώτης καὶ τὸ σύστημα (ἀ)παιδείας τους.

Διότι ἐμεῖς πρέπει νὰ βλέπουμε τὸν φίλη καὶ οὐδέποτε τὸν (παντὸς καιροῦ καὶ κυβερνήσεων) λιᾶκο, τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ, τὴν ἀμερικανικὴ πρεσβεία, τοὺς σιωνιστές, τὸ ἵδρυμα Ῥοκφέλερ, τὸν «μεγάλο ἀδελφό»…

Ποιός φίλης;2

Γιὰ αὐτὸν τὸν φίλη συζητᾶμε.
Σωστά;
Ἔ, κακῶς συζητᾶμε γιὰ τὸν φίλη.
Νὰ συζητᾶμε γιὰ τὸν λιᾶκο, Ναί.
Νὰ συζητᾶμε γιὰ τὸν βερέμη, ποὺ …«ὅλως συμπτωματικῶς» ἦταν καὶ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ ΕΣΥΠ (Ἐθνικὸν Σύστημα Παιδείας) καὶ τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ… ναί!


Ποιός φίλης;3

βικιπαιδείαΝὰ συζητᾶμε γιὰ τὸν μπαμπινιώτη καὶ τὶς ἀναφορές του στὴν ἀμερικανικὴ πρεσβεία, καθὼς φυσικὰ καὶ τὴν «σχολή» του, ναί.

Τελικῶς ὁ Μπαμπινιώτης δίδει ἀναφορά στήν Ἀμερικανική πρεσβεία;


Ἀλλά γιά τόν φίλη; Χρόνο ἔχουμε γιά χάσιμο; Ἤ μήπως ἐπιμένουμε στό νά παραμένουμε ἐλεγχόμενοι καί ἀπολύτως προβλέψιμοι δοῦλοι;
Διότι ἐὰν δὲν μποροῦμε νὰ δοῦμε τὸ τὶ ἐξυφαίνεται πίσω ἀπὸ τὶς …πετριές του, τότε καλὰ νὰ πάθουμε.


Φιλονόη
το είδα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ, ΜΗΝ ΜΕΝΕΙΣ ΘΕΑΤΗΣ, ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ