ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ, ποιός περιμένεις να το κάνει αν όχι εσύ;

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

Χαλάλ-ίδικες πιστοποιήσεις τροφίμων;

Μία ἀποκάλυψις …βόμβα γιὰ τὰ τρόφιμα…
Ὅποιος  ἐρμηνεύσῃ σωστὰ  αὐτὴν τὴν ἀποκάλυψη, θὰ καταλάβη πάρα πολλά…Στὶς Ἑταιρεῖες τροφίμων ἐπιβάλλουν πλέον τὰ ἀπολυμαντικὰ νὰ ἔχουν πιστοποίηση «HALAL».
Ἡ πιστοποίησις αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ πιστοποιεῖ ὅτι τὸ τρόφιμο μπορεῖ νὰ τὸ φάῃ μουσουλμᾶνος.
Προϋποθέτει δὲ νὰ μὴν ἐμπεριέχεται κάποια τροφή, ποὺ
νὰ ἀπαγορεύσῃ τὸ ἰσλάμ, καθὼς κι ὅτι οἱ χειριστὲς μηχανῶν καὶ τροφίμων πλένουν τὰ χέρια τους, ἀλλὰ καὶ τὶς μηχανές, μὰ αὐτὰ τὰ ἀπολυμαντικά, ὡστὲ νὰ μὴν μεταδοθῇ στὸ τρόφιμο κάτι, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ βλάψῃ τὴν ὑγεία ἢ τὴν ψυχὴ τοῦ μουσουλμάνου.


Ὑπενθυμίζω ὅτι αὐτές, οἱ τελευταῖες ἀποκαλύψεις, εἶναι ἀποτέλεσμα ἐργασίας τῆς Ὁμάδος Πληροφοριῶν τῆς ΑΚΕΕ καὶ εἶναι ἀπολύτως διεσταυρωμένες!!!

εἰκόνα
το είδα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ, ΜΗΝ ΜΕΝΕΙΣ ΘΕΑΤΗΣ, ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ