Σελίδες

ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ, ποιός περιμένεις να το κάνει αν όχι εσύ;

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019

Ὑπεράσπισις ἐργατικῶν κεκτημένων ἀπὸ τὸ Κ.Κ. Οὐγγαρίας

Ὑπάρχουν χῶρες ὅπου οἱ κομμουνιστὲς ὑπερασπίζονται τὰ ἐργατικὰ κεκτημένα καὶ ὑπάρχουν ἄλλες χῶρες ὅπου οἱ φιλελέδες καὶ τὰ ἀφεντικά τους χρηματοδοτοῦν πρόθυμα ῥεμάλια γιὰ νὰ παριστάνουν τοὺς «εὐαισθήτους ἀριστερούς»…


*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ἡ θέσις τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος Οὐγγαρίας γιὰ τὴν μετανάστευση…
(Κι αὐτὸς φυσικὰ θὰ εἶναι ἐθνίκι, ξενόφοβος, ῥατσιστὴς καὶ φασίστας…!!!)


«Ἐμεῖς πιστεύουμε πὼς ἡ πρόσκλησις μεταναστῶν στὴν Εὐρώπη εἶναι τεράστιο λάθος.
Εἶναι μία τραγωδία καὶ γι’ αὐτὸ ὑποστηρίζουμε τὸν Βίκτορα Ὄρμπαν [τωρινὸς πρωθυπουργὸς τῆς Οὐγγαρίας καὶ μάλιστα ἡγέτης τῆς δεξιᾶς] στὴν ὑπεράσπιση τῶν συνόρων της Οὐγγαρίας, τῆς ταυτότητός μας καὶ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ.

Ἡ ἀριστερά της Δύσεως ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια δὲν ἔχει ἡγεσίες ὑπὲρ τῶν ἐργαζομένων, ἀλλὰ ἡγέτες ποὺ ἐκφράζουν τοὺς καπιταλιστές, ἀδιστάκτους dealmakers καὶ χωρὶς καμμία σχέση, ἀπόμακρους, ἀπὸ τὰ προβλήματα τοῦ λαοῦ.
Γι’ αὐτὸ αὐτοὶ εἶναι ὑπὲρ τῆς μεταναστεύσεως.

Δὲν εἶναι τυχαῖο πὼς
στὴν Αὐστρία οἱ ἐργατικὲς ψῆφοι δὲν πῆγαν στὴν ἀριστερά, ἀλλὰ τὸ λαϊκίστικο κόμμα FPOE.

Ἐμεῖς εἴμαστε κομμουνιστὲς παλαιᾶς ἐποχῆς καὶ συνεπῶς πιστεύουμε πὼς τὰ προβλήματα τῶν μεταναστῶν ἐπιλύονται στὸ σπίτι τους κι ὄχι μὲ τὴν εἰσαγωγή τους στὴν Εὐρώπη.»
Gyula Thurmer
Γενικὸς Γραμματεὺς Κομμουνιστικοῦ Κόμματος Οὐγγαρίας
Σιγὰ μὴν ἔχει ὑπάρξη πολιτικὸ πρόσωπο ποὺ νὰ ἔμεινε παραπονεμένο, σὲ τέτοια μοιρασιά…
Ἀλλά σου κουνοῦν ἐπὶ πλέον καὶ τὸ δάκτυλο…
πηγὴ
«Τὶς δεκαετίες ’60 καὶ ’70, τὰ κομμουνιστικὰ κόμματα τῆς Εὐρώπης ἦσαν ἐνάντια στὴν μετανάστευση ἐπειδὴ ἀποτελοῦντο ἀπὸ ἐργάτες καὶ προάσπιζαν τὰ ἐργατικὰ δικαιώματα.
Στὰ χρόνια ποὺ πέρασαν, μπῆκαν στὰ κόμματα αὐτὰ φραγκάτοι καὶ φλούφληδες καὶ ἡ πολιτικὴ τοὺς ἔγινε «Καλωσήρθατε μετανάστες!»…»


Διονύσιος Χοϊδᾶς

ἐπιμέλεια κειμένων Φιλονόη καὶ Φίλοι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ, ΜΗΝ ΜΕΝΕΙΣ ΘΕΑΤΗΣ, ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ