Όπως αναφέρει: «Ψεύτικοι πράσινοι, ψεύτικοι αριστεροί και ψεύτικοι φιλελεύθεροι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιέσουν για τον λεγόμενο νόμο για την αποκατάσταση της φύσης, ο οποίος θα έχει συνέπειες στο μέλλον, εάν γίνει αποδεκτός από το συμβούλιο της ΕΕ!

Θα προκαλέσει

  • Δήμευση γεωργικής γης σε τεράστια κλίμακα
  • Καταστροφή της γεωργίας
  • Μη διαθεσιμότητα κανονικών τροφίμων για τους πολίτες της ΕΕ.

Ο μοναδικός αληθινός σκοπός αυτού του νομοσχεδίου είναι η κατάσχεση της ιδιωτικής περιουσίας και η κατάσχεση της αγροτικής γης από τους αγρότες, η οποία έχει τον απώτερο σκοπό να καταστήσει τα οργανικά τρόφιμα μη-διαθέσιμα στους πολίτες.

Έτσι, θέλετε να στερήσετε από τον μέσο πολίτη την δυνατότητα να καταναλώνει φυσιολογική τροφή».

Δείτε το Video..