Σελίδες

ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ, ποιός περιμένεις να το κάνει αν όχι εσύ;

Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022

Κορυφαία μελέτη του American Medical Journal (JAMA) επιβεβαιώνει τον κίνδυνο μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας μετά τη λήψη εμβολίων COVID-19

 Κορυφαία μελέτη του American Medical Journal (JAMA) επιβεβαιώνει τον κίνδυνο μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας μετά τη λήψη εμβολίων COVID-19.

 - Ο κίνδυνος είναι υψηλότερος μετά το δεύτερο εμβόλιο σε έφηβους άνδρες και νεαρούς άνδρες

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε την Τρίτη από το Journal of the American Medical Association (JAMA) αποκάλυψε την ανάπτυξη μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας μετά τον εμβολιασμό με βάση το mRNA COVID-19, ο οποίος είναι υψηλότερος σε έφηβους άνδρες και νεαρούς άνδρες.

Η μελέτη βασίστηκε στα δεδομένα από το VAERS σχετικά με τις αναφερθείσες περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας που εμφανίστηκαν μετά τη λήψη του εμβολίου της Pfizer και της Moderna μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 και Αυγούστου 2021 σε 192, 405,448 άτομα ηλικίας άνω των 12 ετών στις ΗΠΑ. Τα δεδομένα αυτά επεξεργάστηκαν από την VAERS στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Η πρωταρχική έκβαση μετά τον εμβολιασμό ήταν η εμφάνιση μυοκαρδίτιδας και η δευτερεύουσα έκβαση ήταν η περικαρδίτιδα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η VAERS έλαβε 1.991 αναφορές μυοκαρδίτιδας (391 εκ των οποίων περιλάμβαναν επίσης περικαρδίτιδα) μετά τη λήψη τουλάχιστον 1 δόσης εμβολίου COVID-19 με βάση το mRNA και 684 αναφορές περικαρδίτιδας χωρίς την παρουσία μυοκαρδίτιδας.

Από τις 1991 αναφορές μυοκαρδίτιδας, 1.626 πληρούσαν τον ορισμό περιστατικού του CDC για πιθανή ή επιβεβαιωμένη μυοκαρδίτιδα. (Βλέπε πίνακα παρακάτω)


Ευρήματα 
Σε αυτή την περιγραφική μελέτη 1.626 περιπτώσεων μυοκαρδίτιδας σε ένα εθνικό παθητικό σύστημα αναφοράς, τα ακατέργαστα ποσοστά αναφοράς εντός 7 ημερών μετά τον εμβολιασμό υπερέβησαν τα αναμενόμενα ποσοστά σε πολλαπλά στρώματα ηλικίας και φύλου.


Τα ποσοστά των κρουσμάτων μυοκαρδίτιδας ήταν υψηλότερα μετά τη δεύτερη δόση εμβολιασμού σε έφηβους άνδρες ηλικίας 12 έως 15 ετών (70,7 ανά εκατομμύριο δόσεις του εμβολίου BNT162b2), σε έφηβους άνδρες ηλικίας 16 έως 17 ετών 
(105,9 ανά εκατομμύριο δόσεις του εμβολίου BNT162b2) και σε νεαρούς άνδρες ηλικίας 18 έως 24 ετών 
(52,4 και 56,3 ανά εκατομμύριο δόσεις του εμβολίου BNT162b2 και του εμβολίου mRNA-1273, αντίστοιχα).

Σημασία 
Με βάση τις αναφορές παθητικής επιτήρησης στις ΗΠΑ, ο κίνδυνος μυοκαρδίτιδας μετά τη λήψη εμβολίων COVID-19 με βάση το mRNA ήταν αυξημένος σε πολλαπλά στρώματα ηλικίας και φύλου και ήταν υψηλότερος μετά τη δεύτερη δόση εμβολιασμού σε έφηβους άνδρες και νεαρούς άνδρες.

Κύρια αποτελέσματα και μέτρα 
Οι αναφορές μυοκαρδίτιδας στο VAERS αξιολογήθηκαν και συνοψίστηκαν για όλες τις ηλικιακές ομάδες. 
Υπολογίστηκαν τα ακατέργαστα ποσοστά αναφοράς σε όλα τα στρώματα ηλικίας και φύλου. 
Τα αναμενόμενα ποσοστά μυοκαρδίτιδας ανά ηλικία και φύλο υπολογίστηκαν με βάση τα δεδομένα απαιτήσεων 2017-2019. 
Για άτομα ηλικίας κάτω των 30 ετών, διενεργήθηκαν ανασκοπήσεις ιατρικών φακέλων και συνεντεύξεις με κλινικούς γιατρούς για την περιγραφή της κλινικής εικόνας, των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εξετάσεων, της θεραπείας και των πρώιμων αποτελεσμάτων.

Αποτελέσματα 
Μεταξύ 192 405 448 ατόμων που έλαβαν συνολικά 354 100 845 εμβόλια COVID-19 με βάση το mRNA κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης, υπήρξαν 1.991 αναφορές μυοκαρδίτιδας στην VAERS και 1.626 από αυτές τις αναφορές πληρούσαν τον ορισμό περίπτωσης μυοκαρδίτιδας. 
Από τα άτομα με μυοκαρδίτιδα, η διάμεση ηλικία ήταν 21 έτη (IQR, 16-31 έτη) και ο διάμεσος χρόνος μέχρι την έναρξη των συμπτωμάτων ήταν 2 ημέρες (IQR, 1-3 ημέρες).

Οι άνδρες αποτελούσαν το 82% των περιπτώσεων μυοκαρδίτιδας για τις οποίες αναφέρθηκε το φύλο. 
Τα ακατέργαστα ποσοστά αναφοράς για τις περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας εντός 7 ημερών μετά τον εμβολιασμό COVID-19 υπερέβησαν τα αναμενόμενα ποσοστά μυοκαρδίτιδας σε πολλαπλά στρώματα ηλικίας και φύλου. (Βλέπε γράφημα παρακάτω)

Τα ποσοστά μυοκαρδίτιδας ήταν υψηλότερα μετά τη δεύτερη δόση εμβολιασμού σε έφηβους άνδρες ηλικίας 12 έως 15 ετών (70,7 ανά εκατομμύριο δόσεις του εμβολίου BNT162b2), σε έφηβους άνδρες ηλικίας 16 έως 17 ετών 
(105,9 ανά εκατομμύριο δόσεις του εμβολίου BNT162b2) και σε νεαρούς άνδρες ηλικίας 18 έως 24 ετών 
(52,4 και 56,3 ανά εκατομμύριο δόσεις του εμβολίου BNT162b2 και του εμβολίου mRNA-1273, αντίστοιχα).

Υπήρχαν 826 περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας μεταξύ ατόμων ηλικίας κάτω των 30 ετών που είχαν διαθέσιμες λεπτομερείς κλινικές πληροφορίες- από αυτές τις περιπτώσεις, 792 από τις 809 (98%) είχαν αυξημένα επίπεδα τροπονίνης, 569 από τις 794 (72%) είχαν παθολογικά αποτελέσματα ηλεκτροκαρδιογραφήματος και 223 από τις 312 (72%) είχαν παθολογικά αποτελέσματα μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς.

Περίπου το 96% των ατόμων (784/813) νοσηλεύτηκαν και το 87% (577/661) από αυτά είχαν υποχωρήσει τα συμπτώματα μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο. Η συνηθέστερη θεραπεία ήταν μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 
(589/676; 87%).


Συμπεράσματα 
Με βάση τις αναφορές παθητικής επιτήρησης στις ΗΠΑ, ο κίνδυνος μυοκαρδίτιδας μετά τη λήψη εμβολίων COVID-19 με βάση το mRNA ήταν αυξημένος σε πολλαπλά στρώματα ηλικίας και φύλου και ήταν υψηλότερος μετά τη δεύτερη δόση εμβολιασμού σε έφηβους άνδρες και νεαρούς άνδρες. 
Ο κίνδυνος αυτός θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο των οφελών του εμβολιασμού COVID-19.

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη εδώ:
πηγήΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ, ΜΗΝ ΜΕΝΕΙΣ ΘΕΑΤΗΣ, ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ