ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ, ποιός περιμένεις να το κάνει αν όχι εσύ;

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Τὰ ΚΝΑΤ τοῦ ΚΚΕ εἶναι ἀκόμη ἐδῶ!!!

Μιὰ καὶ φθάσαμε, ἐπὶ τέλους, στὸ θέμα μας, ποὺ λέγεται Ἕνωσις τῶν Ἑλλήνων, ἄς δοῦμε τὴν πραγματικὴ δράσιν τοῦ ΚΚΕ καὶ τῶν ΚΝΑΤ ἐν καιρῷ μνημονιακῶν κυβερνήσεων.
Αὐτοῦ τοῦ ΚΚΕ πού, βάσει πληροφοριῶν ἀπὸ δικούς τους, (οἱ ὁποῖοι πλέον ἀπεχώρησαν ἀπὸ τὰ πρακτορίστικα αὐτὰ κυκλώματα) τρώει καλά… Πολὺ καλὰ ἐν καιρῷ μνημονίων…
Καὶ πάντα ἀπ΄ εὐθείας ἀπὸ τὶς τράπεζες, ποὺ τὸ χρηματοδοτοῦν καὶ τὶς προστατεύει…

Τὰ ΚΝΑΤ τοῦ ΚΚΕ εἶναι ἀκόμη ἐδῶ!!!1


Βρώμικη προπαγάνδα μὲ τὸν θάνατο μικρῶν παιδιῶν!!!


Ἐπεὶ δὴ ὅμως οἱ ἀνόητοι ὁπαδοί, ποὺ ἀκόμη στηρίζουν τὸ ἐν λόγῳ μαγαζάκι τῶν πρακτόρων, εἶναι ἀρκετοί, ἄς ξαναθυμηθοῦμε τὶς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ δράσεις τῶν ΚΝΑΤ τοῦ ΚΚΕ, ποὺ στὴν οὐσία ὑποσκάπτει συνειδητῶς καὶ συστηματικῶς τὶς ὅποιες προσπάθειες τῶν Ἑλλήνων νὰ ἑνώσουν τὶς δυνάμεις τους κατὰ
τῶν τραπεζιτῶν.

Μάιος 2010!!!
Γραμμὴ προστασίας τῶν ΜΑΤ καὶ τῆς βο(υ)λῆς ἀπὸ τὰ ΚΝΑΤ τοῦ ΚΚΕ:

Τὰ ΚΝΑΤ τοῦ ΚΚΕ εἶναι ἀκόμη ἐδῶ!!!3

Ὀκτώβριος 2015.
Γραμμὴ προστασίας γιὰ τὰ ΜΑΤ, δωράκι ἀπὸ τὰ ΚΝΑΤ τοῦ ΚΚΕ:

Τὰ ΚΝΑΤ τοῦ ΚΚΕ εἶναι ἀκόμη ἐδῶ!!!2

Φεβρουάριος 2016.
Γραμμὴ προστασίας τῆς βο(υ)λῆς καὶ τῶν ΜΑΤ ἀπὸ τὸ ΚΚΕ καὶ τὰ ΚΝΑΤ:

Τὰ ΚΝΑΤ τοῦ ΚΚΕ εἶναι ἀκόμη ἐδῶ!!!4

Κι ἐννοεῖται καπέλωμα πρώτης τάξεως, προσπάθεια διασπάσεως τῶν κινητοποιήσεων, ἀλλοιώσεως τῶν πληροφοριῶν καὶ αἰσχρῆς προπαγάνδας.
Τὰ πρακτόρια τῶν τραπεζῶν εἶναι ἐδῶ, ἀκόμη… Μᾶς ἐμπαίζουν καὶ μᾶς ἐπεξεργάζονται κανονικότατα!!!


Τοὺς μάθαμε πιά….
Καὶ  ἀπὸ τὴν καλὴ καὶ ἀπὸ τὴν ἀνάποδη.
Κι ἀν τὶ νὰ περιθωριοποιηθοῦν, ἐξακολουθοῦν νὰ ἐλέγχουν καὶ νὰ καταστέλλουν.

Ἐμεῖς τοὺς ἀφήνουμε. Ἐμεῖς πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ τοὺς τελειώσουμε.
Ὁ καιρὸς ποὺ ἐπετύγχαναν νὰ ἐλέγχουν τὸν κόσμο πέρασε.
Ἄς θέσουμε ἐπὶ τέλους, μὲ τὴν σειρά μας, τὴν τελεία σὲ αὐτὴν τὴν γελοία παράστασιν τῶν πρακτόρων καὶ τῶν ἐξαγορασμένων, ξεκινώντας μὲ τὸν ἀποκλεισμό τους ἀπὸ τὶς κοινωνίες μας.
Διότι γιὰ νὰ φτιάξουμε τὴν Πατρίδα μας πρῶτα πρῶτα πρέπει νὰ καθαρίσουμε τὸν τόπο ἀπὸ ὅσα τὸν βρωμίζουν!!!

Φιλονόη

εἰκόνες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ, ΜΗΝ ΜΕΝΕΙΣ ΘΕΑΤΗΣ, ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ