ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ, ποιός περιμένεις να το κάνει αν όχι εσύ;

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Ἰθαγενὴς γεννιέσαι, δὲν γίνεσαι…

Τὸ ἄρθρον 29, τοῦ νομοσχεδίου «Τροποποίησις τοῦ Κώδικος Ἑλληνικῆς Ἰθαγενείας», ἐψηφίσθη κατὰ πλειοψηφίαν.


«Γιὰ τὸ ἔγκλημα λοιπὸ τῆς ἐνσωματώσεως, ποὺ ἡ διαπράττουν, μὲ τὴν παραπάνω διοικητικὴ πράξη-νόμο, ἐνημερώνουμε ὅτι δὲν θέλουμε νὰ σχολιάσουμε οὐδέν.

Ἁπλῶς ὑπενθυμίζουμε στὰ ἐντελῶς ἀποκτηωνμένω δίποδα, ποὺ ἐσχεδίσαν, εἰσηγήθησαν, υἱοθέτησαν κι ἐψήφισαν τὸ παραπάνω, πὼς ἡ Ἰθαγένεια οὔτε δίδεται οὔτε κι ἀφαιρεῖται.
Αὐτὸ ποὺ δίδεται, ἢ ἀφαιρεῖται, εἶναι ἡ ὑπηκοότης.
Ἐπομένως τέτοια νομοθετήματα τοῦ κώλου, δὲν μποροῦν νὰ κάνουν ἰθαγενὴ κάποιον πολίτη, ὁποιασδήποτε ἀφρικανικῆς – ἀσιατικῆς χώρας…

Γιὰ τὸν λόγον αὐτόν, ὅλοι οἱ ἀλλογενεῖς κάτοικοι τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, στοὺς ὁποίους ἐσεῖς μοιράζετε ἀφειδῶς τὸ καθεστὼς τοῦ πολίτου, δὲν μετατρέπονται σὲ ἰθαγενεῖς.
Ἀκόμη κι ἐὰν ἔχουν γεννηθῇ ἐδῶ…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ, ΜΗΝ ΜΕΝΕΙΣ ΘΕΑΤΗΣ, ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ