ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ, ποιός περιμένεις να το κάνει αν όχι εσύ;

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.

Ἀφοῦ ὁ ἀκριβὸς «πόρνος» (κατὰ δήλωσίν του «συνοδὸς ἀνδρῶν γιὰ 500 εὐρῶ») Γρηγόρης Βαλλιανάτος  Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.1

(ἄραγε τά δήλωνε αὐτά τά εἰσοδήματα;)
καὶ ὁ υἱὸς ὑπουργοῦ τῆς Χούντας Παναγιώτης Δημητρᾶς, ἐργαζόμενοι στὸ HRW, ποὺ χρηματοδοτεῖ ὁ αἰμοδιψὴς τοκογλύφος George Soros, Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.7κατήγγειλαν τὴν Ἑλλάδα ἀκόμη καὶ στὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πληρώνουμε ΕΜΕΙΣ ὡς φορολογούμενοι καὶ σχετικὲς ἀποζημιώσεις ἀλλὰ καὶ τὰ δικαστικὰ ἔξοδα…
…τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τοὺς χάρισε  ἐπὶ πλέον
30.000 εὐρῶ,  μέσῳ ἀγνώστου ΜΚΟ, Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.2
γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ἐξακολουθήσουν τὶς καταγγελίες τους! 
Ὁ Σιωνισμὸς φροντίζει τὰ παιδιά του…
 …μὲ τὰ δικά μας ὅμως λεφτά.


 50.000 εὐρῶ ἀπὸ τὸν Soros …
…30.000 εὐρῶ ἀπὸ τοὺς φόρους μας…
…εἶναι αὐτὰ ποὺ γνωρίζουμε, διότι δημοσιεύθηκαν.
 Θὰ ὑπάρχουν σίγουρα καὶ πολλὰ ἄλλα που δεν γνωρίζουμε.Ἡ ζωὴ εἶναι ὡραία…
 …γιατὶ πάντα ὑπάρχουν λίγοι ἔξυπνοι καὶ πολλοὶ ἠλίθιοι…
 …Ἐμεῖς δηλαδή.Ἐμεῖς που κυριολεκτικὰ πεινάμε καὶ κρυώνουμε, ποὺ δεν μποροῦμε νὰ πᾶμε στὸ χωριό μας, λόγῳ κόστους τῆς βενζίνης  καὶ τῶν διοδίων, ποὺ ἀφαιρέσαμε ἀπὸ τὰ παιδιά μας ἄκομα καὶ τὴν  δυνατότητα να μορφωθοῦν σωστά…
 …γιὰ νὰ βλέπουμε τὸν κάθε Βαλλιανάτο νὰ γλεντάει μὲ τὶς τσέπες γεμάτες, ἀπὸ τὸ δικό μας αἷμα.

Βαλλιανάτος κατὰ Ἑλλάδας…Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.4
  …Βαλλιανάτος & Δημητρὰς κατὰ Ἑλλάδος…
…Ἔως καὶ ἡ σιωνίστρια Andrea Gilbert κατὰ τῆς Ἑλλάδος!
Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.3
Ὅλοι ἐναντίον μας!
 …Καὶ ἡ …Ἑλλάδα γιὰ νὰ τοὺς εὐχαριστήσῃ  τοὺς γεμίζει τὶς τσέπες μὲ ἄφθονο χρῆμα, ὥστε νὰ μὴν χρειαστῇ νὰ ἐξακολουθοῦν νὰ ἐκπορνεύονται ἢ να πωλοῦν ναρκωτικὰ

Πληρώνουμε ἀκόμη καὶ «πόρνες» γιὰ νὰ μᾶς φορτώνουν μὲ διεθνεῖς καταδίκες.29Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.30 
καὶ να ἀσχολοῦνται μὲ μηνύσεις κατὰ τῆς χώρας.

Ἄραγε θά καταλάβουν κάποιοι τήν διαφορά μεταξὺ Ἑλλήνων πολιτικῶν καὶ ἑλληνοφώνων πολιτικῶν;
Θὰ καταλάβουμε ποτέ ὅτι ἀπό τό 1821 μᾶς κυβερνοῦν ἀνθέλληνες καί γενίτσαροι, πού μᾶς ῥουφοῦν τό αἷμα ἀνελέητα, γιά νά τοὺς «ἀγαπάει τό κτῆνος τοῦ σιωνισμοῦ» καί νά τούς διατηρῇ στήν ἐξουσία καί στό ἀπυρόβλητο;

Πίσω ἀπὸ κάθε σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος, ἕνας Rothschild!!!Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.8Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.9Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.10


  Ὅλο τὸ φαγοπότι τῶν ΜΚΟ τοῦ ΥΠΕΞ ἀναλυτικὰ παρακάτω.
Γιὰ τὰ ἄλλα Ὑπουργεῖα …δεν ἔχουμε ἄκομα λίστες ἀλλὰ μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε.

Τὸ σύστημα θὰ «σπρώξῃ» τὸν κάθε Βαλλιανάτο ὄσο μπορεῖ. Μὴν ξεχνᾶτε ὅτι βρέθηκε ἀκόμα καὶ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ τοῦ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ τῆς Ἑλλάδος.

Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.6


ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐπιτελείου τοῦ τωρινοῦ πρωθυπουργοῦ,

Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.31

προκειμένου νὰ μᾶς ἐπιμορφώσῃ!
 Μὲ κάθε τρόπο πρέπει νὰ μᾶς τὸν φορτώσουν στὶς πλάτες μας, νὰ πληρώνεται ἀπὸ ἐμᾶς δηλαδὴ κι αὐτός, ὅπως ἡ Ῥεπούση, ὁ Τατσόπουλος, ὁ Τρεμόπουλος καὶ λοιποὶ  …«ἑλληναράδες».


Καὶ τὸ ἀπίστευτο εἶναι ὅτι ὁ Βαλλιανάτος, που ἔβαλε τὸ χρῆμα ἐπάνω ἀπὸ ὅλα… κι ἔγινε πόρνος ἔναντι ἀμοιβῆς… 


Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.1
…ἔρχεται τώρα καὶ μᾶς παραδίδει μαθήματα ἠθικῆς καὶ ἰδεολογίας!Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.4

Στην πραγματικότητα ὁ κάθε Βαλλιανάτος κάνει σήμερα ὅ,τι ἔκανε καὶ παλαιότερα. 
Μὲ τὴν διαφορὰ ὅ,τι σήμερα ἀπὸ ἐμᾶς τρώει καὶ πίνει ἀλλά…
 …ἀλλοῦ πάει καὶ τὸ δίνει!!!


 Σίγμα

Υ.Γ.1.http://www.thepressproject.gr/article/56866

Υ.Γ.2. Ἀπὸ τὴν Νέα Ὑόρκη …μὲ ἀποκλειστικὸ σκοπὸ νὰ μᾶς «ἐκπολιτίσῃ»…
…μὲ τὶς γνωστὲς παρελάσεις…
…δῆθεν ὁμοφυλοφίλων καρναβάλων, ποὺ γελοιοποιοῦν στὸ ἔπακρο τὴν ἔννοια τῆς ὁμοφυλοφιλίας καὶ τὴν καταντοῦν τελικῶς ἀπωθητικὴ στὴν ὑπόλοιπη κοινωνία.
Υ.Γ.3. Ὅλο τὸ φαγοπότι τῶν ΜΚΟ ἀναλυτικὰ ἀπὸ ἐδῶ:

Αποκλειστικό: Όλες οι ΜΚΟ, τα ιδρυτικά μέλη και τα ποσά


Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.32

Το ThePressProject φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα έναν κατάλογο με όλες τις ΜΚΟ, τους υπεύθυνους, τα ιδρυτικά μέλη και ποσά που έλαβαν από το υπουργείο Εξωτερικών.


Σημειώνουμε εδώ ότι το TPP δεν κάνει καμία αξιολογική κρίση σχετικά με τις ΜΚΟ. Είναι προφανές ότι στη λίστα αυτή περιλαμβάνονται οργανώσεις που έχουν αξιοποιήσει στο 100% τα χρήματα του ελληνικού δημοσίου και που έχουν επιτελέσει τεράστιο έργο. Ωστόσο στην παρούσα χρονική συγκυρία και υπό το φως των τελευταίων αποκαλύψεων είναι σημαντικό οι πολίτες της χώρας να έχουν πλήρη εικόνα για το πως ξοδεύτηκαν τα δημόσια χρήματα.Η λίστα περιλαμβάνει εκτός από γνωστές για το θετικό τους έργο ΜΚΟ, όπως τους Γιατρούς του κόσμου και την Κλίμακα, πολλές ακόμα που δεν γνωρίζαμε όπως οι «Δημοσιογράφοι κοντά στα σύνορα» (αν και η συγκεκριμένη ΜΚΟ δεν φαίνεται να έχει επιδοτηθεί, τουλάχιστον τη στιγμή που αποτυπώνεται σε αυτή τη λίστα).
Σημειώνουμε ότι η συγκεκριμένη λίστα περιλαμβάνει όλες και τις 398 ΜΚΟ που σύμφωνα με τα δημοσιεύματα χρηματοδοτήθηκαν επί των ημερών που ο Άλεξ Ρόντος ήταν επικεφαλής της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του ΥΠΕΞ.

Η λίστα που δημοσιεύουμε σήμερα είναι παλιότερη και σε καμία περίπτωση σε αυτή δεν αναγράφονται τα συνολικά ποσά. Τα ποσά που θα βρείτε εδώ είναι αυτά που είχαν δοθεί την συγκεκριμένη στιγμή που αποτυπώνεται στη διαρροή. Ακόμα και έτσι όμως το άθροισμα των επιδοτήσεων της λίστας ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Στην εποχή της πληροφορίας οι λίστες αυτές που αφορούν δημόσιο χρήμα και Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις θα έπρεπε να διατίθενται δημόσια από το κράτος ώστε ο καθένας να μπορεί να έχει συνολική εικόνα και τη δυνατότητα να ελέγχει την διαφάνεια του πολιτικού συστήματος.

Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.28 Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.27 Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.26 Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.25 Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.24

Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.23 Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.22 Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.21 Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.20 Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.19 Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.18

Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.18 Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.17 Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.16 Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.15 Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.14 Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.13 Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.12 Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.11

Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.10 Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.9 Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.8

σχετικά:


…Γιὰ νὰ μαντέψουμε τὸ ποιοὶ εἶναι οἱ ἐχθροί…!!!


το είδα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ, ΜΗΝ ΜΕΝΕΙΣ ΘΕΑΤΗΣ, ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ