Σελίδες

ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ, ποιός περιμένεις να το κάνει αν όχι εσύ;

Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ 238 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ. (ΜΕΡΟΣ 2ο)

 
Συνεχίζουμε το αφιέρωμα για τις τα ποσά από τις κυβερνήσεις των επιχορηγήσεων που επικαρπώθηκαν οι Ελληνικές ιδιωτικές τράπεζες για να τα διοχετεύσουν στην αγορά για ανάπτυξη.
Τα ποσά είναι τεράστια και ανέρχονται στα 238 δις. Ευρώ από το 2008 (κυβέρνηση Καραμανλή) και ύστερα. 

Στο αφιέρωμα παραθέτουμε όλους τους σχετικούς νόμους που στηρίζουν το άρθρο μας και όπου φαίνονται
ξεκάθαρα τα εξής:
1.       Ν.3723/2008 (άρθρο 1 παράγραφος 1 και άρθρα 2, 3, 4, 5) συνολικά 28 δις Ευρώ.
2.       Ν.3845/2010 (άρθρο 4 παράγραφος 8) συνολικά 15 δις Ευρώ.
3.       Ν.3864/2010 (άρθρο 3 παράγραφος 1) συνολικά 10 δις Ευρώ.
4.       Ν.3872/2010 (άρθρο 7) συνολικά 25 δις Ευρώ.
5.       Ν.3965/2011 (άρθρο 19 παράγραφος 1) συνολικά 30 δις Ευρώ.
6.       Ν.4031/2011 (άρθρο 1 παράγραφος 1 και άρθρο 2) συνολικά 60 δις Ευρώ.
7.       Ν.4056/2012 (άρθρο 21) συνολικά 30 δις Ευρώ.
8.       Ν.4079/2012 (άρθρο 1 παράγραφος 1) συνολικά 40 δις Ευρώ.
Το άθροισμα όλων αυτών είναι 238 δις Ευρώ.
 ΝΟΜΟΣ 3845/2010 
Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
ΦΕΚ 65/τ.Α/06 05 2010
 Άρθρο 4.

Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης 
Παράγραφος 8.

Τα ποσά που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και στο άρθρο 4 του ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250/A') αυξάνονται κατά 15 δισεκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.
 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3864 
Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
(ΦΕΚ Α'119/21.7.2010)
Αρθρο 3. 
Κεφάλαιο, περιουσία   
Παράγραφος 1.
Το κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται στο ποσό των δέκα δισεκατομμυρίων (10.000.000.000) ευρώ, προερχόμενο από κεφάλαια που θα αντληθούν στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δυνάμει του ν. 3845/2010, καλύπτεται σταδιακά από το Ελληνικό Δημόσιο και ενσωματώνεται σε τίτλους, οι οποίοι δεν είναι μεταβιβάσιμοι μέχρι τη λήξη της κατά το προηγούμενο άρθρο διάρκειας του Ταμείου.
   
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3872
Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα και άλλες διατάξεις.
(ΦΕΚ Α' 148 3 Σεπτ. 2010)
Άρθρο 7
Τα ποσά που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και στο άρθρο 4 του ν.3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄), έτσι όπως αυτά τροποποιήθηκαν από την παράγραφο 8 του άρθρου τέταρτου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄), αυξάνονται κατά 25 δισεκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.
ΝΟΜΟΣ 3965/2011 
Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ Α’113 18 Μαΐου 2011)

 Άρθρο 19
Προϋποθέσεις ενίσχυσης και μέρισμα πιστωτικών ιδρυμάτων
Παράγραφος 1.
Τα ποσά που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και στο άρθρο 4 του ν.3723/2008 (Α΄ 250), έτσι όπως αυτά τροποποιήθηκαν από την παράγραφο 8 του άρθρου τέταρτου του ν.3845/2010 (Α΄ 65) και από το άρθρο 7 του ν. 3872/2010 (Α΄ 148) αυξάνονται κατά τριάντα δισεκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα, προκειμένου να αποτραπούν προβλήματα ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας.

 ΠΗΓΗ:http://eleftheroiellines.blogspot.gr/2012/11/238-2.html

Συνεχίζεται ... <<<   ΠΟΛΩΝΙΑ: Επεισόδια στην Ημέρα της Ανεξαρτησίας μεταξύ αστυνομίας, εθνικιστών και ‘αντιφασιστών’


Πτώχευση ή Βιολογικός Αφανισμός ;   >>>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ, ΜΗΝ ΜΕΝΕΙΣ ΘΕΑΤΗΣ, ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ